Plebiscyt branży instalacyjnej - Edycja 2019

Polecane Przez Polskich Instalatorów

Organizator:
Partner strategiczny:
Produkt Roku
Debiut Roku
Wizerunek i kampania marketingowa
Firma Przyjazna Instalatorom
Przedsiębiorcza Hurtownia roku
Firma lub organizacja odpowiedzialna społecznie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych inicjuje plebiscyt, za pośrednictwem którego instalatorzy docenią firmy, które wnoszą nie tylko znaczący wkład w rozwój branży, ale wspierają i szanują pracę instalatorów.

Wyróżnione zostaną podmioty, które są odpowiedzialne społecznie, dążąc do stałego wzrostu, stają się wzorem solidności, jakości i innowacyjności.

 

Plebiscyt nie byłby możliwy bez wsparcia i zaangażowania ze strony partnera strategicznego jakim jest Grupa SBS.

Doświadczenie, wiedza, ogromny wkład intelektualny wpływa na jakość, wielkość i rangę tego przedsięwzięcia.

W takiej formule plebiscyt sprzyjać będzie promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań prowadzących do osiągnięcia sukcesu na rynku instalacyjnym.

Promocja wybitnych producentów, zwiększy nie tylko ich rozpoznawalność, ale także stworzy atmosferę sprzyjającą budowaniu relacji między producentami a instalatorami.

 

Zdobycie tytułu „Polecane Przez Polskich Instalatorów” to wyraz uznania oraz potwierdzenie wysokiej pozycji rynkowej firmy.

Znak plebiscytu na produkcie i rekomendacja fachowców to silny argument za wyborem konkretnej marki.