ISKO

Przedsiębiorcza Hurtownia Roku

Kandydat do nagrody w kategorii
Sieciowa Hurtownia Roku

ISKO to firma rodzinna z polskim kapitałem oraz pozytywnym nastawieniem do rynku.
Tworząc swoje marki i produkty, kieruje się przekonaniem i konsekwencją, że tego rodzaju produktów potrzebują klienci.
Ze względu na zjawisko degradacji cenowej, w szczególności w branży instalacyjnej, innych popularnych marek produktowych, ISKO realizuje bardzo wiele pozytywnych działań, aby własne marki nie podlegały podobnym zagrożeniom. To jest podstawowa przyczyna dobrego odbioru  produktów przez rynek.

Jako firma od ponad 10 lat sukcesywnie otrzymuje wyróżnienia „Solidna Firma”, a jej produkty uzyskały uznanie, między innymi w zakresie marki TAURUS w kotłach na paliwa stałe i systemach instalacyjnych TAUR. W 2013 r. otrzymała nagrodę „Złotego Instalatora” oraz laur jako „Konsumencki Lider Jakości”. Przydzielenie „Złotego Instalatora” było związane z wdrożeniem do produkcji Hydraulicznego Zestawu Podłączeniowego, w skrócie HZP, do kotłów podajnikowych na paliwa stałe, co pozwala uniknąć złego montażu i eksploatacji kotłów. Kolejnego "Złotego Instalatora" hurtownia otrzymała w 2018 roku za autorski program do rysowania układów ogrzewania podłogowego.

Towary dystrybuowane są przez centrum logistyczno-dystrybucyjne w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie większość powierzchni magazynowej 4500m2 stanowią magazyny wysokiego składowania.

Oddaj na nas swój głos, ponieważ ISKO to marka kojarzona nie tylko z dobrym jakościowo produktem, ale również pewny i godny zaufania partner. 

  • Firma współpracuje z instalatorami, aktywnie wspierając ich codzienną pracę - jako firma krajowa jest często jedynym pewnym partnerem w zmaganiach w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
  • Marka ISKO to również w pełni tego słowa znaczeniu firma rodzima i rodzinna, bo wyłącznie z polskim kapitałem. 

PPPI: Jakie były początki hurtowni ISKO? Jakie myśli towarzyszyły Panu, gdy zakładał Pan działalność, a jak wygląda to dziś?


ISKO: Dobrym początkiem działalności hurtowni ISKO w latach 90-tych ubiegłego wieku był duży popyt na nowe technologie, jakimi niewątpliwie były instalacje miedziane, a następnie instalacje z tworzyw sztucznych.

ISKO jako spółka z o.o. powstała w roku 2001 w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej, która działała od 1983 r. i zajmowała się od momentu jej założenia wyłącznie usługami instalatorskimi, by na początku XXI wieku stać się firmą zorientowaną na działalność handlową w branży sanitarnej i grzewczej. Obecnie obsługujemy głównie rynek południowej Polski, lecz również współpracujemy z firmami na terenie całego kraju i za granicą.

Dostawy do klientów hurtowych są realizowane przez jedno centrum logistyczne w Jastrzębiu-Zdroju, własne logistyczne środki transportu oraz poprzez spedytorów. Nasze centrum logistyczne oprócz budynku o charakterze sprzedażowym, szkoleniowym, administracyjnym i serwisowym o powierzchni około 1 000 m² składa się również z magazynów, w większości wysokiego składowania, o łącznej powierzchni około 4 000 m² (nie wliczając powierzchni zewnętrznych), w tym powierzchni wynajętych składów fabrycznych.

Pierwotnie myślą przewodnią była możliwość zaistnienia na rynku jako firma innowacyjna wychodząca naprzeciw potrzebom rynkowym. Obecnie jednak to przede wszystkim dalszy rozwój poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii logistycznych, gdyż wyłącznie korzystanie z najlepszych światowych wzorców i doświadczeń, umożliwia zrównoważony rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności i sprzedaży.

ISKO jest od roku 2004 członkiem Grupy SBS, gdyż znacznie lepiej działać w grupie, niż samemu.


PPPI: Specjalizują się Państwo w ofercie dla branży instalacyjno - grzewczej. Czy posiadacie lub zamierzacie wprowadzić do oferty urządzenia z segmentu OZE?

ISKO: ISKO to oczywiście firma z branży budowlanej, lecz specjalizująca się  we wszelkich produktach i urządzeniach potrzebnych do wykonywania nowoczesnych i innowacyjnych instalacji grzewczych, gazowych i sanitarnych w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, budownictwie przemysłowym, instalacjach zewnętrznych w tym sieciach wodociągowych, gazowych i klimatyzacji – w tym OZE. Oferta z segmentu OZE jest z naszej strony bardzo szeroka, począwszy od sprzedaży hurtowej produktów, na świadczeniu pośrednictwa sprzedaży kończąc (dotyczy to montażu ogniw fotowoltaicznych).  Posiadamy również ofertę w zakresie rekuperacji powietrza i urządzeń klimatyzacyjnych z przeznaczeniem dla budynków jednorodzinnych i małych budynków biurowych. 

PPPI: Jak wygląda działalność hurtowni, współpraca z instalatorem ? Dziś rola hurtowni nie ogranicza się jedynie do sprzedaży, prawda?


ISKO: Działalność hurtowni ISKO to przede wszystkim współpraca z firmami handlowo-wykonawczymi i instalatorami, gdzie jedyną rolą nie jest zwykła sprzedaż, lecz w pełni zorganizowana działalność obsługi klienta, zaczynając od partnerskiej obsługi logistycznej, sprzedażowej, marketingowej, na działalności szkoleniowej i doradczej kończąc.

W zakresie marketingu określonych marek produktowych stale realizujemy szereg działań marketingowo – handlowych, które od dłuższego okresu czasu są realizowane głównie w ramach programu Integris – Profity.

Jest to związane również z wieloma dodatkowymi świadczeniami dla instalatorów jak spotkania szkoleniowo-integracyjne, w ramach których ważną  rolę tutaj pełni „Klub Fachura”. W styczniu 2019 zostanie wybrany już po raz siódmy kolejny „Super Instalator”, który to w najlepszy sposób w ocenie ISKO przysłużył się, w pełnym tego słowa znaczeniu, jako Instalator 2018 roku.

Nie zapominamy również o nagradzaniu najlepszych z najlepszych, co jest realizowane poprzez dodatkowe wyróżnienia. ISKO to zatem nie tylko profesjonalna obsługa instalatorów, lecz sukcesywne dążenie, aby również instalatorzy stali się dla swoich klientów sprawdzonymi i wiarygodnymi fachowcami.


PPPI: Na czym ISKO opiera swoją przewagę konkurencyjną? Czym odróżniacie się na tle  konkurencji?

ISKO: W zakresie konkurencji rynkowej największym zagrożeniem dla firm rodzinnych, takich jak ISKO, jest niewątpliwie zjawisko degradacji cenowej licznych, popularnych marek produktowych.

Wiele lat temu byliśmy przekonani, że największym zagrożeniem dla tradycyjnej sprzedaży detalicznej są i będą sklepy internetowe. W tym względzie oczywiście występuje ze strony tego segmentu rynku wiele zagrożeń a często patologii i sprzeczności interesów na zasadzie „podcinania gałęzi” na której się firmy opierają, lecz i ten problem obecnie jakby się ustabilizował i w tym względzie przede wszystkim od producentów najmocniej zależy, jak ma być zorganizowana sprzedaż ich produktów.

Niestety, wielu producentów, na zasadzie przysłowia „zjeść ciastko i mieć ciastko”, nie prowadzi stabilnej i klarownej polityki sprzedażowej, co jest największym problemem firm handlowych, w szczególności hurtowni. Również dlatego niejednokrotnie tak trudna jest walka z zapasami towarów (tzw. „nierotami”), do czego również doprowadzają producenci egoistycznymi akcjami marketingowymi, by wyzbyć się na siłę własnych „nierotów” - często jako końcówka produkcyjna (nie informując o tym swoich dystrybutorów). To między innymi z powyższych powodów ISKO około 10 lat temu zdecydowało się (w porozumieniu z producentami) na dodatkową sprzedaż marek domowych, co w wielu przypadkach ustabilizowało nam rynek.

Minęło kilka lat i obecnie znowu sytuacja się zmieniła, a największy rozwój sprzedaży jest możliwy do realizacji na tzw. markach premium. Warunkiem jest jednak optymalny ich wybór, aby znowu za kilka lat „nie wpaść z deszczu pod rynnę".

Hurtownia ISKO, jako jedna z niewielu dużych hurtowni w Polsce, nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży detalicznej, gdyż uważamy, że to nasi partnerzy, jakimi są firmy hurtowe - sklepy i instalatorzy - powinni konkurować rynkowo jednak ze sobą. W tym zakresie stosujemy więc otwarte zasady uczciwości kupieckiej. Tę zasadę realizujemy pod hasłem " Kreujemy prawdziwy handel hurtowy". 

PPPI: Czy mógłby Pan przybliżyć autorskie rozwiązania, jakie oferują Państwo profesjonalistom?

ISKO:  W obecnym roku wdrożymy drugą już wersję naszego autorskiego programu „Platforma internetowa”, który umożliwia instalatorom w oparciu o laptop czy tablet, tworzenie u klienta wymaganych precyzyjnych ofert, kosztorysów ofertowych i powykonawczych. Program „Platforma Internetowa” poza tym udostępnia wszelkie informacje techniczne o danym produkcie, łącznie z cechami użytkowymi, warunkami gwarancyjnymi, itp.

Autorskim programem jest również program do rysowania ogrzewania płaszczyznowego, który obecnie jest bardzo rozpowszechniony w branży. W tym zakresie współpracujemy z PZITS KATOWICE. Jest to według naszej wiedzy jedyny taki program w Polsce, za który w 2018 roku ISKO otrzymało cenną nagrodę „Złotego Instalatora”. 


PPPI: Jakie wygląda funkcjonowanie dużej hurtowni od kuchni? Jakie działy są kluczowe, co jest najtrudniejsze?

ISKO: Funkcjonowanie dużej hurtowni to również tworzenie dobrego klimatu w firmie, dobra organizacja pracy oraz jej warunków, umiejętny dobór pracowników i dążenie, aby każdy zatrudniony pracownik czuł się w pracy jak u siebie w domu. Przecież to w pracy ludzie spędzają najwięcej czasu (gdy nie śpią).

W dobrej hurtowni należy również przewidzieć to, co dla niektórych ludzi jest często niedostrzegalne, a więc takie zjawiska, jak trendy i potrzeby produktowe, rodzajowe, jakościowe i ilościowe. Optymalne zapasy towarowe  i wdrożenie nowoczesnych procesów logistycznych jest kwestią kluczową w uzyskaniu trwałego zaufania u klientów.


PPPI: Czy jest coś co instalatorzy mogliby zmienić/ poprawić,  ale np. trudno ich przyzwyczaić lub namówić?

ISKO: Dużym dodatkowym wyzwaniem hurtowni ISKO jest przekonanie instalatorów do wzajemnego oszczędzania czasu pracy, co jest związane ze sposobem zamawiania towarów przez instalatorów. Dlatego także przekonujemy do korzystania z nowych dostępnych technologii, jaką jest internet, co umożliwia elektroniczne zamawianie towarów, w tym w pełni wykorzystywanie w tym celu udostępnianych przez nas profesjonalnych narzędzi pracy.

W tym zakresie prowadzimy w sposób sukcesywny i konsekwentny wiele działań w celu przekonania instalatorów do bardziej racjonalnych i szybkich metod organizacji ich pracy. Na 2019 rok przewidujemy w tym zakresie dalsze ukierunkowane, nowatorskie działania.

Te i inne działania mają na celu przede wszystkim umożliwiać dalszy rozwój tak naszej firmy, jak i naszych klientów. 


PPPI: Nawiązując do Państwa licznych nagród i wyróżnień, czy mógłby Pan powiedzieć, jak wpłynęły na wizerunek firmy? Czy przełożyły się na jakieś konkretne wydarzenia, sytuacje o wymiarze biznesowym?

 

ISKO: W tym zakresie doceniają nas również nasi najwięksi odbiorcy hurtowi, czego dowodem była możliwość zorganizowania przez nas w 2018 roku Targów Śląskich branżowych w Wodzisławiu Śl. W targach uczestniczyło około 50 producentów krajowych i zagranicznych, w tym ISKO z markami domowymi: Delfin, Keller, Sunrad, Tauro i Taurus, a wystawcami tych targów było 15 hurtowni i sklepów z regionu rybnickiego, raciborskiego, pszczyńskiego i miasta Żor oraz Wodzisławia Śl.

Te targi zbiegły się również z uzyskaniem przez ISKO Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla województwa śląskiego oraz zdobyciem kolejnego certyfikatu Solidnej Firmy za rok 2018. ISKO uzyskuje certyfikat Solidnej Firmy sukcesywnie od początku powstania tego prestiżowego wyróżnienia i jest ono dedykowane ze strony konkurentów i partnerów gospodarczych za terminowe regulowanie naszych zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.

Na Targach Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, na które byli zaproszeni instalatorzy i regionalna społeczność, została zaprezentowana prawie cała nasza oferta dostępna na naszych stronach internetowych hurtisko.pl i isko.pl, w ramach której dużą grupę towarów stanowiły urządzenia z segmentu OZE.  

ISKO znalazło się również w prestiżowym gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu 2018 obejmującego zestawienie najbardziej dynamicznych firm z sektora MŚP.


PPPI: Wraz z początkiem roku pojawiają się nowe szanse, możliwości, wyzwania… Jakie są Państwa plany na najbliższe 12 miesięcy?

 

ISKO: Na 2019 rok planujemy pełne wdrożenie systemu WMS, co umożliwi w pełni kontrolowany proces dostaw i wydań towarów w oparciu o magazyn wysokiego składowania. Jest to również związane z koniecznością stałego usprawniania oraz optymalizowania wydajności pracy pracowników magazynowych co powinno umożliwić obniżenie kosztów obsługi magazynu i tym samym zwiększenie efektywności pracy. To rozwiązanie  uwzględnia również poczynione inwestycje w nowoczesny system transportu wewnętrznego.

PPPI: Udział w plebiscycie to doskonała okazja, by zaprezentować firmę, jej działalność, produkty szerokiemu gronu odbiorców, ale też zadanie, aby przekonać głosujących do oddania właśnie swego głosu na Państwa markę. Dlaczego warto wybrać ISKO?

 

ISKO: Marka ISKO to nie tylko kojarzenie z dobrym jakościowo produktem, lecz współpraca z instalatorami i dbanie o użytkownika będącego ostatnim ogniwem sprzedażowym.

To przede wszystkim my, jako firma krajowa, jesteśmy często jedynym pewnym partnerem dla użytkowników i instalatorów w zmaganiach w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Marka ISKO to również w pełni tego słowa znaczeniu firma rodzima i rodzinna, bo wyłącznie z polskim kapitałem.

Chrońmy to co polskie i nasze.

 

Dziękujemy za rozmowę.